با خرید سازدهنی، یک پکیج آموزشی هدیه میگیرید

آموزش اتود نوازی

آموزش اتود نوازی سازدهنی - اتود شماره 4

تو مجموعه اتود نوازی مون رسیدیم به درس شماره 4 و تو این درس رفتیم سراغ اجرای فیگور های سفید، سیاه و چنگ و همچنین با یه قانون تو موسیقی آشنا میشیم که برای آلتره کردن نت ها در یک میزان مشخص کاربرد داره

آموزش اتود نوازی سازدهنی - اتود شماره 3

اتود نوازی شماره 3 سازدهنی (هارمونیکا) باز هم مثل دو تا اتود قبلی میزان نمای 4/4 داره و از نظر پیچیدگی تقریبا هم سطح اتود های قبلی به حساب میاد تو این اتود رو پرش های 2 تایی و 3 تایی روی ساز، تمرکز بیشتری شده

آموزش اتود نوازی سازدهنی - اتود شماره 2

تو اتود شماره 2 ساز دهنی یکم سطح اجرای نت ها بالاتر رفته و باید حواست رو برای درست اجرا کردن پرش ها خوب جمع کنی

فیلتر